Skip to main content

Jätevesien käsittely on tärkeä osa ympäristön suojelua

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistönomistaja. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, kuten esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien vedenlaadulle.

Jätevesijärjestelmät ja kiinteistöpumppaamot

Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksissään asettaa jätevesien käsittelylle lakia- ja asetusta ankarampia vaatimuksia paikallisten olosuhteiden niin edellyttäessä. Savonlinnan seudulla ennen vuotta 2004 rakennetuissa ns. kantovesipaikoissa vähäiset jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, ellei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa.

Jätevesijärjestelmä kiinteistön mukaisesti

Hyvä jätevesijärjestelmä on helppohoitoinen, käyttökuluiltaan kohtuullinen ja luotettava. Toteutamme kiinteistöasiakkaille jätevesijärjestelmiä heidän tarpeidensa mukaan.

Järjestelmät voivat olla esimerkiksi

  • Jätevesipumppaamoita
  • Kaivo- ja viettoviemärijärjestelmiä
  • Imeytyskenttä, pienpuhdistamon tai niiden yhdistelmä
  • Öljynerotuskaivoja
  • Umpisäiliöitä

Eri järjestelmien valintaan vaikuttavat muun muassa vedenkäytön määrä, viranomaismääräykset ja rakennuspaikan sijainti. Järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksissa on merkittäviä eroja, joten jokainen kohde on yksilö. Autamme mielellämme sopivan järjestelmän valinnassa.

Toteutamme mm. seuraavia projekteja

  • Kartanohostel AnnaCatharinan kiinteistöpuhdistamon saneeraus, Savonlinna, 2019
  • Aholahden vanhan varikkoalueen imeytyskentän laajennus ja luvitusprosessi, 2018
  • Kallislahden koulun imeytyskentän rakentaminen, 2018
  • Pienkerrostalon liittäminen kunnalliseen viemäriverkkoon Kyrönniemellä, 2018

Miksi valita Vesihuoltotekniikka Kotilainen?

Olemme toteuttaneet vesihuollon kohteita kiinteistöille ja julkisille toimijoille 1970-luvulta saakka. Tunnemme tuotteet ja pystymme tarjoamaan tarvittaessa kokonaispalvelun järjestelmän suunnittelusta käyttöönottoon saakka. Vastaamme työnjohdosta, työvaiheiden aikataulutuksesta ja työn laadukkaasta toteutuksesta yli 40 vuoden kokemuksella.