Skip to main content

Luotettavat maanrakennustyöt kiinteistöille

Kiinteistöjen piha-alueet ja maan alla olevat järjestelmät vaativat aika ajoin huoltoa, korjausta tai päivitystä. Myös parkkipaikkojen tarve voi lisääntyä tai halutaan esimerkiksi asfaltoida ennen sorapinnalla ollut piha.

Kiinteistöjen maanrakennustyöt

Usein maanrakennustöitä tehdään jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi ja kiinteistön parantamiseksi. Esimerkiksi pihalla tai seinän vieressä on kuoppa johon sateella kerääntyy vettä, asfaltti on kohonnut ja halkeillut roudan vuoksi tai pihasta halutaan kaataa isoja puita. Hyväkuntoinen asfaltti tai muu pinnoite ja toimivat tekniset järjestelmät kuten jätevesi- ja sadevesikaivot maan alla mahdollistavat kiinteistön alueen siistinä pitämisen ja toimivuuden.

Huolellisesti suunniteltu ja hyvin toteutettu

Maanrakennustöitä tehdessä on tärkeää huomioida varsinaisen työn lisäksi esimerkiksi kiinteistön alueella maan alla olevat putkistot ja sähköjohdot, jotta kaivutyöstä ei koidu lisäkustannuksia. Lisäksi osa maanrakennustöistä voi olla luvanvaraisia tai ne voivat liittyä kunnallisiin verkostoihin, esimerkiksi muutokset jätevesijärjestelmissä. Näiden asioiden huomioiminen on oleellista onnistuneessa maanrakennustyön toteutuksessa. Myös aikataulutus on tärkeää ottaa huomioon, jotta kaivinkone ei joudu odottamaan puuttuvia maamateriaaleja ja ylijäämämaille löytyy läjityspaikka läheltä.

Maanrakennustyöt kokonaispalveluna

Toteutamme monipuolisesti isoja ja pieniä maanrakennustöitä kiinteistöasiakkaille avaimet käteen -periaatteella niin, että hoidamme maamateriaalien toimitukset, kaapelinäytöt, maanrakennustyöt koneineen ja muut tarvittavat ammattityöt kuten putkityöt ja asfaltoinnin. Tällöin asiakkaan ei tarvitse huolehtia eri työvaiheiden aikatauluttamisesta ja urakoitsijoiden välisestä yhteydenpidosta.

Voimme toteuttaa myös viemäreiden ja salaojien tarkastuksia kuvaamalla ja etsimällä kaivoja. Voimme tarvittaessa auttaa asiakasta löytämään tarkoituksenmukaisimman saneeraustavan ja esitämme mahdollisia toteutusmahdollisuuksia ja niiden kustannusvaikutuksia. Ole rohkeasti yhteydessä! Lisätietoa maanrakennuspalveluiden ostamisesta löytyy esimerkiksi Rakennusteollisuuden sivuilta.