Skip to main content

Kaartilantien vesihuollon ja tien saneeraus

Infrarakentaminen

Kaartilantien vesihuollon ja tien saneeraus (2022) toteutettiin Savonlinnassa noin viidessä kuukaudessa. Projektissa uusittiin kilometrin mittaisen kokoojakadun kunnallistekniikan ja päällystyksen kokonaisurakkana. Työhön kuului vesijohto (PEH200)- viemäri (250mm)- ja sadevesiviemärilinjat (315-400mm) rungon ja taloliittymien osalta. Tierakenteista uusittiin asfalttipäällyste ja reunakivet koko työalueelta ja tiekerrokset tarvittaessa.