Skip to main content

NEOT Varkauden öljyterminaalin ulkopuoliset putkistotyöt

Vesihuolto ja vesistötyöt

NEOT Varkauden öljyterminaalin saneerauksessa keväällä 2016 urakkalaajuuteemme kuuluiulkopuoliset palovesiputkistot, sadevesi-ja jätevesiviemärit. Työ toteutettiin aliurakkana Savon Kuljetukselle.