Skip to main content

Nordkalkin Louhen kalkkitehtaan ulkopuoliset putkityöt

Vesihuolto ja vesistötyöt

Projektissa rakennetaan yli kilometri vesijohtoja, viettoviemäreitä, paineviemäreitä ja sadevesiviemäreitä, kolme pumppaamoa ja yksi virtausmittauskaivo. Projektissa liitetään valtaosa tehdasalueen rakennuksista kunnalliseen verkkoon ja parannetaan merkittävästi tehdasalueen sadevesien poisjohtamista.