Skip to main content

Vesijohdon PEH250 siirto ja painevesiviemärin PEH560 poisto vesistötyönä

Vesihuolto ja vesistötyöt

Toteutimme Savonlinnan Vedelle hankkeen, jossa siirrettiin vesijohtoa ja purettiin käytöstä poistettu paineviemäri vesistöstä. Työn tarkoituksena on mahdollistaa lähivuosina suurjännitesähkölinjan asentaminen vesistöön.

Työssä siirrettiin vesijohtoa PEH250 vesistössä sivuttaissuunnassa siten, että tulevalle kaapelin linjaukselle saadaan tilaa. Samalla poistettiin vanha PEH560 paineviemäri vesistöstä tulevalta asennuslinjalta.

Työn mahdollistamiseksi toteutettiin liitokset nykyisiin verkostoihin, vesijohdon puhdistus possuttamalla ja sen vaatimat asennustyöt, desinfiointi ja koepainekokeet.

Asiakas: Savonlinnan Vesi

Ajankohta: 2019
Vesijohdon siirto ja paineviemärin purku. Lisäksi liitokset nykyisiin verkostoihin, vesijohdon puhdistus possuttamalla ja sen vaatimat asennustyöt, desinfiointi ja koepainekokeet.

Muita referenssejä