Skip to main content

Käyttövesijohtojen desinfiointi

Toteutamme ammattitaidolla kiinteistöjen legionellan poiston. Tämä tarkoittaa kiinteistön käyttövesijohtojen desinfiointityötä. Vesiputkistojen desinfiointia voidaan tarvita esimerkiksi legionella- tai muun bakteerilöydöksen yhteydessä tai esimerkiksi putkivuodon jälkeen vesijohtoverkkoja käyttöönotettaessa.

Legionellan poisto

Olemme toteuttaneet muun muassa hoivakotien, taloyhtiöiden ja koulujen sisäisten putkistojen desinfiointeja. Palvelemme mm. julkista sektoria, hoivakoteja, isännöitsijöitä ja kiinteistöhuoltoja. Voimme toteuttaa desinfiointeja myös esimerkiksi teollisuuden kohteissa, kylpylöissä ja uimahalleissa.
Suunnittelemme toteutuksen ja aikataulutuksen asiakkaalle parhaiten sopivalla tavalla, ja toimimme yhteistyössä kiinteistönhuollon ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Pyrimme suunnittelussa varmistamaan kiinteistön asukkaiden ja käyttäjien turvallisuuden, ja minimoimaan kiinteistön käyttäjille aiheutuvan haitan. Desinfiointi vaatii käytännössä aina vesikatkon ja vedenkäyttökiellon kiinteistössä suunnitteluksi ajaksi ja vaatii erikoisjärjestelyjä.

Legionellan poistoa ja käyttövesien desinfiointia aikatalun mukaan

Toteutus tehdään tarkkaan suunnitelman mukaisesti sovittuna ajankohtana. Toimitamme työstämme tarvittavat raportit ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä toimintaamme. Pystymme toteuttamaan desinfiointeja myös nopealla aikataululla.
Toimimme Savonlinnasta käsin, pääosin Itä-Suomessa, mutta tarvittaessa kalustomme siirtyy myös kauemmas