Skip to main content

Vesilaitostöitä puhtaamman veden puolesta

Harva yhdyskunta tai teollisuuslaitos voi toimia ilman puhdasta vettä tai jätevesien käsittelyä

Vedenkäsittelylaitokset ja pumppaamot

Olemme vuosikymmenien aikana rakentaneet kunnille ja teollisuudelle pumppaamoita, jätevedenpuhdistamoita ja vedenottamoita, jotka puhdistavat raakavettä juomakelpoiseksi tai käsittelevät käytettyä jätevettä ennen sen palauttamista luontoon. Lisäksi parannamme ja kehitämme puhdistamoiden ja pumppaamoiden tekniikkaa ja saneeraamme kohteita.

Kiinteistöille, teollisuudelle ja julkiselle sektorille

Vesi- ja viemärilaitoksia ja teollisuutta palvelemme sekä maanalaisten rakenteiden että vesilaitosten sisällä olevan tekniikan ja järjestelmien kanssa. Asennamme ja saneeraamme pumppaamoja ja paineenkorotusasemia, putkistoja, imeytyskenttiä ja altaita. Sisällä laitoksissa asennamme esimerkiksi venttiilejä, uv-säteilijöitä ja korjaamme prosessiputkia. Toteutamme myös uudisrakennusprojekteja kokonaisiin vedenpuhdistamoihin saakka.

Kiinteistönomistajille yleisimmät palvelumme ovat pienpuhdistamojen, pumppaamoiden ja imeytyskenttien rakentaminen, korjaaminen ja parantaminen.

Olemme vuosien saatossa rakentaneet mm. seuraavia kohteita:

  • Kartanohostel AnnaCatharinan pienpuhdistamon saneeraus (2019)
  • Juvan Hotellisuoran pumpaamon saneeraus (2018)
  • Hirvensalmen Rehniön vesilaitoksen laajennus ja ilmastuksen parantaminen (2018)
  • Juvan Murtosen vesilaitoksen laajennus ja prosessin muutos lipeästä kalkkikivialkalointiin (2016)
  • Sulkavan Vilkalahden varavedenottamon ja välipumppaamon saneeraus (2016)
  • Rantasalmen ja Juvan yhteisen vedenottamon Kaukalovuoren rakentaminen (2009)
  • Sulkavan kunnan jätevedenpuhdistamon rakentaminen (2003)

Miksi valita Vesihuoltotekniikka Kotilainen?

Meillä on saman katon alla vankkaa osaamista maanrakennustyöstä, putkistojen asennus- ja hitsaustöistä, erilaisista vesihuollon järjestelmistä kuten ultravioletti-säteilijöistä ja suodatinjärjestelmistä. Voimme tarjota tilaajalle toiveiden mukaisen avaimet käteen -toimituksen siten, että koko projektin läpivienti onnistuu yhden yhteistyötahon kautta.

Saneeraamme jatkuvasti pieniä ja suurempia puhdistamoita ja pumppaamoita. Olemme erityisen vahvoja kohteissa, jossa yhdistetään maanrakennus- ja asennustöitä.