Skip to main content

Turvallista vesirakentamista asianmukaisella kalustolla

Turvallinen vesistössä toimiminen vaatii ammattitaitoa, kokemusta ja erikoiskalustoa. Suomi on tuhansien järvien maa, ja erityisesti Itä-Suomessa vesistö olemme puhtaiden vesien ympäröimänä. Tämän seurauksena putkilinjoja ja kaapeleita on rakennettu ja rakennetaan merkittävissä määrin vesistöihin. 

Vesirakentaminen ja ruoppaus

Vesistörakentaminen on nopea ja tehokas tapa asentaa pitkiäkin linjoja, mutta onnistunut toteutus vaatii monipuolista osaamista ja ammattilaisten yhteistyötä. Työhön tarvitaan usein maanrakennuskalustoa, asentajia sekä sukellus- ja lauttatyötä.

On ensiarvoisen tärkeää ottaa vesistön erityisolosuhteet huomioon asennus- ja rakennustöissä. Siksi kannattaa valita kokenut ja ammattitaitoinen urakoitsija.

Monipuolista vesirakentamista ammattitaidolla

Asennamme vesistöön mm. paineputkilinjoja ja kaapeleita. Toteutamme myös vesistötyöhön liittyvät pienet ruoppaustyöt, sukellus- ja tarkastustyöt, putken painotuksen, kellutuksen ja upotuksen sekä tarvittavat liitokset maalla oleviin linjoihin. Pystymme tarvittaessa toteuttamaan putkilinjan suunnittelutyön ja lupien hakemisen yhteistyökumppaniemme kanssa, joten kanssamme kannattaa keskustella jo vesistötyötä suunnitellessa.

Vesihuollon järjestelmiä kunnille, teollisuudelle ja kiinteistöille

Asennamme ja saneeraamme vesihuollon linjat ja järjestelmät kuten vesijohdot, jätevesi- ja sadevesiviemärit, paineviemärit ja pumppaamot. Normaali urakkamme on esimerkiksi katusaneeraus, jonka yhteydessä uusitaan vesijohto ja viemäröinnit. Teemme myös teollisuudelle maan alaisten putkien uudisrakennus- ja saneeraustöitä.

Toteutamme putkistot kunnallisille vesilaitoksille, teollisuudelle ja kiinteistöille oli putken materiaali sitten muovi, betoni, valurauta tai ruostumaton teräs. Muovisia paineputkia voidaan asentaa yhteen sähkömuhvihitsauksella, puskuhitsauksella tai mekaanisilla liittimillä. Erityisesti vesilaitoksille toteutamme haponkestävät ja ruostumattomat paineputken osat ja järjestelmien kuten uv-säteilijöiden ja venttiilien asennustyöt pumppaamoissa, jätevedenpuhdistamoissa ja vedenottamoissa.

Toteutamme mm. seuraavia projekteja

  • Putkistojen ja kaapelien asennus, painotus ja kellutus vesistössä
  • Vesistössä olevien putkien ja kaapelien lisäpainotus
  • Putkikaivantojen ruoppaustyöt kaivinkoneella ja ruoppauslautalla
  • Vesistöputkien asennus- korjaus- ja jatkostyöt, esimerkiksi vesilaitosten purku- ja vedenottoputket

Referenssit

  • Vilkalahden varavedenottamon vesijohdon vesistöasennus, PEH110, 3 000 metriä, Sulkava
  • Haislahden paineviemärin vesistöasennus, PEH400, 700 metriä, Savonlinna
  • Ryttyniemen vesijohdon vesistöasennus, PEH160, 3 000 metriä, Savonranta

Miksi valita Vesihuoltotekniikka Kotilainen?

Rakennamme ja asennamme putkia ja kaapeleita vesistöön yli 40 vuoden kokemuksella. Käytössämme on oma vuonna 2018 peruskorjattu 16 tonnin ruoppauslautta, jonka Esko Ruottinen Puumalasta on rakentanut. Lisäksi teemme yhteistyötä luotettavien yhteistyökumppanien kanssa tarvittavan sukellus- ja lauttakaluston järjestämiseksi.

Huom! Ruoppaus on ilmoituksen- ja/tai luvanvaraista

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Lisätietoa saat ELY-keskuksen sivuilta.