Skip to main content

Vesihuoltoa avaimet käteen -periaatteella

Kuten nimestämme voi päätellä, ovat vesihuollon linjastot olleet tärkeä osa toimintaamme koko yrityksen olemassaolon ajan. Linjastojen ohella rakennamme vesilaitoksia ja pumppaamoita useille eri tahoille.

Vesihuolto ja vesistötyöt

Toimintatapaamme kuuluu avaimet käteen -toimitus: toteutamme tarvittavien maanrakennustöiden lisäksi vaativatkin asennustyöt tarvikehankintoineen ja suunnitteluineen. Näin sinä tilaajana säästät aikaa ja vaivaa etkä joudu huolehtimaan töiden yhteensovittamisesta.

Toimimme maalla, vedessä ja laitosten sisällä, ja asennamme putket maahan tai veteen materiaalista riippumatta. Projektin mukaan toimimme joko pääurakoitsijana tai aliurakoitsijana.

Vesihuolto- ja maanrakennustöitä yli 40 vuoden kokemuksella

Vesihuoltotekniikka Kotilaisen historia alkaa 1970-luvulta Savonlinnasta, jolloin aloimme purkaa ja ohittaa kiinteistöjen sakokaivoja uuden jätevedenpuhdistamon valmistumisen jälkeen. Seuraavaksi aloimme toteuttaa vesilaitos- ja linjaurakoita ympäri Suomea.

Nykyisin toiminta-alueemme on pääasiassa Savonlinnan lähikunnat ja muu Itä-Suomi, mutta toteutamme erikoiskohteita tarpeen mukaan myös kauempana. Suurimpia projektejamme ovat isot kunnallistekniset putkisto- ja tiesaneeraukset kuten Revonkatu Mikkelissä tai Virtatien PEH315 painelinjojen uusiminen Savonlinnassa, mutta toteutamme myös esimerkiksi pienempiä ruoppaustöitä ruoppauslautallamme Savonlinnan lähikunnissa.

Vesihuolto ja vesistötöiden referenssejä

Vesijohdon PEH250 siirto ja painevesiviemärin PEH560 poisto vesistötyönä

Vesijohdon PEH250 siirto ja painevesiviemärin PEH560 poisto vesistötyönä

Toteutimme Savonlinnan Vedelle hankkeen, jossa siirrettiin vesijohtoa ja purettiin käytöstä poistettu paineviemäri vesistöstä. Työn tarkoituksena o...
NEOT Varkauden öljyterminaalin ulkopuoliset putkistotyöt

NEOT Varkauden öljyterminaalin ulkopuoliset putkistotyöt

NEOT Varkauden öljyterminaalin saneerauksessa keväällä 2016 urakkalaajuuteemme kuuluiulkopuoliset palovesiputkistot, sadevesi-ja jätevesiviemärit. ...
Murtosen vesilaitoksen raudanpoiston parantaminen

Murtosen vesilaitoksen raudanpoiston parantaminen

Saneerasimme Murtosen vesilaitoksen Juvalla loppuvuodesta 2015. KVR-urakkana toteutettuun saneeraukseen kuului prosessin muuttaminen lipeästä kalkk...
Nordkalkin Louhen kalkkitehtaan ulkopuoliset putkityöt

Nordkalkin Louhen kalkkitehtaan ulkopuoliset putkityöt

Projektissa rakennetaan yli kilometri vesijohtoja, viettoviemäreitä, paineviemäreitä ja sadevesiviemäreitä, kolme pumppaamoa ja yksi virtausmittaus...
Vuohisaaren syväsataman vesihuoltotyöt Savonlinnassa

Vuohisaaren syväsataman vesihuoltotyöt Savonlinnassa

Kokonaishintainen avaimet käteen –toimitus tarvikkeineen Savon Kuljetus Oy:lle, Betoniviemäriä n. 500 jm, Paikalla valettu 30 m3 hiekanerotuskaivo,...